K1 Rybnik

Zajmuje się również filmowaniem z powietrza na potrzeby biznesowe.
Poniższa realizacja powstała przy współpracy z Rybnik.com.pl

K1 Rybnik - dla Rybnik.com.pl

K1 ver 2.0